Colofon

Bedrijfsnaam:
Sir Rowland Hill B.V.

Postadres:
Sir Rowland Hill B.V.
Postbus 238
NL 8200 AE LELYSTAD


Telefoon: 03 20 - 76 02 00
Telefax: 03 20 - 76 02 22
Email: service@srh-ltd.nl


Directeur

Niklaus Becker

Kamer van koophandel

Hilversum 32057742

BTW identificatienummer

NL 009180205 B 01

Inhoudelijke verantwoording

Niklaus Becker

Copyright

  • Sir Rowland Hill Ltd. GmbH & Co.KG
  • Fotolia.com
  • agentur kreativburschen
  • Kay Brandes Fotografie & Elektronische Bildverarbeitung
  • Jürgen Affeldt
  • Löwendruck Bertram GmbH
  • Glamourpixel Fotodesign

Concept & realisatie

agentur kreativburschen
Neue Str. 6a
38300 Wolfenbüttel
Duitsland

www.kreativburschen.de

 

TILL.DE
Wendentorwall 25
38100 Braunschweig
Duitsland

www.till.de


Onlinebeslechting van consumentengeschillen

De ORD-verordening (Online Dispute Resolution) heeft als doel, een onafhanke lijke, onpartijdige, transparante buitengerechtelijke oplossing ter beslechting van geschillen mogelijk te maken. De volgende link verwijst u naar de onlinebeslechting van geschillen op EU-basis:
http://ec.europa.eu//consumers/odr

 

Aansprakelijkheid

Inhoudelijke aansprakelijkheid
Als aanbieder van diensten zijn wij voor de eigen inhoud op deze pagina's volgens de algemene wet verantwoordelijk. Wij zijn als aanbieder van diensten echter niet verplicht, overgenomen of opgeslagen onbekende informatie te controleren of naar omstandigheden te onderzoeken, die wijzen op een activiteit die strijdig is met de wet. Verplichtingen voor verwijdering of een blokkade van het gebruik van informatie volgens de algemene wetsbepalingen zijn hiervan uitgesloten. Een aansprakelijkheid betreffende deze zaken is echter pas vanaf het tijdstip van de kennis van een concrete schending van het recht mogelijk. Bij het bekend worden van overeenkomstige schendingen van het recht zullen we deze inhoud per omgaande verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links
Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden, waarop wij inhoudelijk geen invloed hebben. Daarom kunnen wij voor deze vreemde inhoud ook niet instaan. Voor de inhoud van de gelinkte sites is steeds de desbetreffende aanbieder of exploitant van de site verantwoordelijk. De gelinkte sites werden op het tijdstip van de ingebruikname van de links op mogelijke rechtsovertredingen gecontroleerd. Inhoud die in strijd was met de wet, was op het tijdstip van ingebruikname van de links niet aanwezig. Een permanente inhoudelijke controle van de gelinkte sites is echter zonder concrete aanknopingspunten niet redelijkerwijs uitvoerbaar. Bij het bekend worden van schendingen van het recht zullen wij deze links per omgaande verwijderen.

Copyright
De door de webmanager geproduceerde inhoud en werken op deze sites vallen onder het copyright. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en iedere vorm van toepassing buiten de grenzen van het copyright heeft de schriftelijke toestemming nodig van de betreffende auteur resp. schrijver. Downloads en copieën van deze site zijn alleen voor privé gebruik, en niet bedoeld voor commerciële doeleinden. Voor zover de inhoud op deze site niet door de exploitant vervaardigd is, worden de copyrights van derden in acht genomen. Met name wordt de inhoud van derden als deze gekenmerkt. Mocht u desondanks een schending van het copyright waarnemen, dan vragen wij u om een duidelijke verwijzing. Bij het bekend worden van schendingen van het copyright zullen wij deze inhoud per omgaande verwijderen.