Privacyverklaring voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like-knop)

Op onze sites zijn plug-ins van het sociale netwerk Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA) geïntegreerd. De Facebook-plug-ins herkent u aan het Facebook-logo of de “like-knop” op onze site. Een overzicht van de Facebook-plug-ins vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en.

Als u onze sites bezoekt, wordt er via de plug-in een directe verbinding tussen uw browser en de Facebook-server tot stand gebracht. Facebook krijgt hierdoor de informatie dat u met uw IP-adres onze site hebt bezocht. Als u op de Facebook “like-knop” klikt, terwijl u op uw Facebook-account bent ingelogd, kunt u van de inhoud van onze sites een koppeling naar uw Facebook-profiel maken. Hierdoor kan Facebook het bezoek aan onze sites aan uw gebruikersaccount toewijzen. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen informatie over de inhoud van de doorgegeven gegevens alsmede over het gebruik hiervan door Facebook verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Facebook op https://nl-nl.facebook.com/policy.php.

Als u niet wilt dat Facebook het bezoek aan onze sites aan uw Facebook-gebruikersprofiel kan toewijzen, meld u dan af bij uw Facebook-gebruikersaccount.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In het geval van de activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte eerst ingekort.

Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google van deze informatie gebruikmaken om uw gebruik van de website te evalueren, teneinde rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en teneinde verdere met het gebruik van de website en het internet verbonden diensten aan de exploitant van de website te leveren. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

U kunt het opslaan van de cookies voorkomen door dit in uw browsersoftware in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet in volle omvang gebruik kunt maken van alle functies van deze website. U kunt daarnaast het vastleggen van de door de cookie gegenereerde en met uw gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. uw IP-adres) bij Google alsmede het verwerken van deze gegevens door Google voorkomen door de via de volgende link beschikbare browser plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google AdSense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zog. “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt tevens gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare grafieken). Door deze web beacons kan informatie zoals het bezoekersverkeer op deze sites worden geëvalueerd.

De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en verstrekking van reclameformats worden naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Deze informatie kan door Google aan contractanten van Google worden doorgegeven. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere door u opgeslagen informatie.

U kunt de installatie van de cookies voorkomen door dit in uw browsersoftware in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet in volle omvang gebruik kunt maken van alle functies van deze website. Door het gebruik van deze website gaat u akkoord met het bewerken van de over u verzamelde gegevens door Google op de voornoemde wijze en voor het voornoemde doel.

Privacyverklaring voor het gebruik van Google +1

Verzamelen en doorgeven van informatie:

Met behulp van de Google +1-knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. Via de Google +1-knop verkrijgen u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google bewaart zowel de informatie dat u voor een inhoud +1 hebt gegeven als informatie over de site die u tijdens het klikken op +1 hebt bekeken. Uw +1 kunnen als verwijzingen samen met uw profielnaam en uw foto in Google-diensten, zoals bijvoorbeeld in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet worden ingevoegd.

Google slaat informatie over uw +1-activiteiten op om de Google-diensten voor u en anderen te verbeteren. Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, hebt u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat ten minste de voor het profiel gekozen naam moet bevatten. Deze naam wordt in alle Google-diensten gebruikt. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u bij het delen van inhoud via uw Google-account hebt gebruikt. De identiteit van uw Google-profiel kan aan gebruikers worden getoond die uw e-mailadres kennen of over andere identificerende informatie van u beschikken.

Gebruik van de vastgelegde informatie:

Naast de boven toegelichte gebruiksdoeleinden wordt gebruikgemaakt van de door u beschikbaar gestelde informatie volgens de geldende Google-bepalingen inzake gegevensbescherming. Google publiceert mogelijk samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van de gebruikers c.q. geeft deze door aan gebruikers en partners, zoals bijvoorbeeld publishers, adverteerders of verbonden websites.

 

Gebruik van links

De firma Sir Rowland Hill wil hiermee uitdrukkelijk verklaren, geen invloed op de inhoud c.q. op de samenstelling van externe links te hebben. Om die reden distantieert de firma Sir Rowland Hill zich van alle websites, hun subpagina’s, met inbegrip van sublinks en overige doorgiftemechanismen die niet van Sir Rowland Hill afkomstig zijn!! Dit standpunt geldt voor alle op onze homepage geplaatste externe links en iedere inhoud, waar links, banners of overige snelkoppelingen naartoe leiden! Ook als wij iedere link op onze site zorgvuldig controleren, stellen wij ons op generlei wijze aansprakelijk voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van externe links zijn uitsluitend de exploitanten hiervan verantwoordelijk!

Privacyverklaring voor het gebruik van Twitter

Op onze sites zijn functies van de dienst Twitter geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Door het gebruik van Twitter en van de functie “Retweet” worden de door u bezochte websites aan uw Twitter-account gekoppeld en aan andere gebruikers bekendgemaakt. Hierbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.

Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de sites geen informatie over de inhoud van de doorgegeven gegevens alsmede over het gebruik hiervan door Twitter verkrijgen. Meer informatie hierover vindt u in de privacyverklaring van Twitter op https://twitter.com/en/privacy.

Uw privacy-instellingen bij Twitter kunt u wijzigen in de accountinstellingen op twitter.com/account/settings.