Intrekking

Indien er iets mis is met de geleverde goederen, gelieve ons de goederen terug te sturen samen met een kopie van de factuur. Laat ons alstublieft weten wat de fout is, zodat wij deze op de juiste manier kunnen verhelpen. De retourzending moet naar dit adres worden gestuurd: Sir Rowland Hill B.V., Afdeling klantendienst, Postbus 238, NL 8200 AE LELYSTAD. Wij zullen u onmiddellijk een vervangend product leveren of ervoor zorgen dat het defect wordt verholpen. Natuurlijk kunt u ook een creditnota vragen of uw geld terugkrijgen onder vermelding van uw bank-, IBAN- en BIC-nummer. De garantieperiode bedraagt 24 maanden. Voor klachten of retourzendingen, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Bovendien hebt u het recht om het contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen (bijv. brief, fax, e-mail). De termijn begint na ontvangst van deze instructie, maar op zijn vroegst bij de ontvangst van de goederen. De tijdige toezending van de herroeping of van de goederen volstaat om de termijn te eerbiedigen. U kunt hiervoor het bijgevoegde annuleringsformulier gebruiken, dat echter niet verplicht is. U kunt het formulier bij ons aanvragen in gedrukte vorm of het hier downloaden. In geval van een effectieve annulering bent u verplicht de goederen in hun geheel terug te sturen (naar dit adres: Sir Rowland Hill B.V., Afdeling klantendienst, Postbus 238, NL 8200 AE LELYSTAD). Voor retourzendingen moeten voldoende portokosten worden betaald. De kosten van terugzending zijn voor uw rekening, tenzij de geleverde goederen niet overeenstemmen met de bestelde goederen. Neem in dat geval contact op met onze klantendienst. Bij terechte gebreken of fouten onzerzijds, krijgt u de portokosten vergoed. Neem vooraf contact op met onze klantendienst om de terugzending te verduidelijken. Gelieve te noteren dat wij geen ongefrankeerde zendingen kunnen aanvaarden wegens de hoge strafportkosten van het postkantoor.

U als klant bent verplicht de goederen met zorg te behandelen. U mag de goederen zorgvuldig en voorzichtig inspecteren. De waardevermindering die het gevolg is van een gebruik dat verder gaat dan een loutere inspectie, komt ten laste van de klant binnen 30 dagen na de verzending van de herroeping.

Onze algemene bedrijfsvoorwaarden zijn van toepassing. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk en uitsluitend door SRH gebruikt. U kunt ons ook bereiken op privacybescherming@srh-ltd.nl.

 

Einde van de annuleringsvoorwaardent

Contactpersoon

Wij helpen u graag bij problemen en vragen.

Hotline: 03 20 - 76 02 00

Servicetijden:
Ma t/m do: 8:00 - 18:00 uur
Vrijdag: 8:00 - 16:30 uur